Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară - Incluziunea sociala si combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Munca, Asumare, Legalitate pentru Integrare si Nediscriminare (MALIN)” - Contract: POCU/18/4.1/101760

DESPRE PROIECT

Titlu proiect: Muncă, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare (MALIN)
Contract: POCU/18/4/1/101760

Sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate

Beneficiar: Primăria Municipiului Codlea

Parteneri: Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, Universitatea Spiru Haret, SC Redis Consult SRL Râșnov, Asociația Îngrijiri Acasă și Liceul Teoretic Ioan Pascu Codlea

Valoarea totală a proiectului este de 18,067,221.84 lei din care:

17.751.503,98 lei valoare eligibilă nerambursabilă (15.203.211,33 lei din Fondul Social European și 2.548.292,65 lei din Bugetul Național);
315.717,86 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului și partenerilor.

Data de începere: 29 august 2017

Perioada de implementare: 29.08.2017-28.08.2020

Scop: creșterea calității vieții pentru 556 de cetățeni ce trăiesc în comunitatea marginalizată din cartierul Mălin, municipiul Codlea, prin reducerea numărului de persoane de minoritate roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.


 

„Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”