Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară - Incluziunea sociala si combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Munca, Asumare, Legalitate pentru Integrare si Nediscriminare (MALIN)” - Contract: POCU/18/4.1/101760

CONTACT

  • Daniel Postu – Manager proiect, tel. 0744.398575
  • Razvan Andronic - Coordonator partener 1- Universitatea Spiru Haret, tel. 0743/044300
  • Secărea Simona - Coordonator partener 2- SC Redis SRL – tel.0745/187267
  • Flavia Boghiu - Coordonator partener 3- Asociatia Ingrijiri Acasa – tel.0756/394073
  • Magda Dinu - Coordonator partener 4 – Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov– tel. 0741/279378
  • Magda Ratan - Coordonator partener 5- Liceul Teoretic Ioan Pascu Codlea – tel.0744/986610

„Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”